KOSOVO

SEGMENT sh.p.k.
Adresa:Magjistralja Prishtine-Gjilan Km i 2-te, Veternik-10000 Prishtine.
Tel: +381 38 55 11 44
Fax: +381 38 55 11 66
E-mail: info@segment-rks.com