ALBANIA

SEGMENT sh.p.k.
Adresa: Autostrada TR-DR,km7,Kashar,
Tirane.
Tel:+355 4 4504176
Fax:+355 4 4504177
e-mail: albania@segment.al