segment-icon-2002

MAKINERI NDERTIMI
makina dhe sherbime ne sektorin e ndertimit,per kamiona dhe dampera,asfalt dhe ndertime rrugesh ,miniera dhe gurore, makina per levizjen e dheut, vinca te ndryshem etj.

segment-icon-2001

PJESE KEMBIMI PER MAKINERI NDERTIMI
Magazina e pjeseve te kembimit mbulon nje siperfaqe prej 750 m2, ne te cilen ka gjithnjë mall stok ne menyre qe te bëjmë të mundur që ne tu ofrojmë pjesët që ju nevojiten në momentin që ju nevojiten.

segment-icon-2003

SERVIS PER MAKINERI NDERTIMI
me nje ambjent prej 400 m2. Kompania gjithashtu disponon 2 makina te cilat jane te pajisura me veglat e duhura per te kryer sherbime jashte mjediseve te servisit.